İş İlkeleri Ve İş Etiği

Kutlucan Holding, saygın, istikrarlı, güçlü, dürüst ve güvenilir bir kurumdur. Şirket içi ve dışı tüm ilişkilerde dürüstlüğü en önemli değer olarak kabul ederek müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, iş ortakları, toplum ve ilişkide olunan tüm kuruluşlar ile dürüst ve etik işbirlikleri sergiler. Müşteri bilgilerini, gizliliği taahhüt edilen tüm bilgileri istisnasız korur, uzun dönemli ve kalıcı ilişkiler kurmayı sağlar. Yapılması gereken işleri verilen sözlere uygun olarak, zamanında ve en doğru şekilde tamamlamak Kutlucan Holding’in en önemli sorumluluklarından biri kabul edilir.

Kutlucan Holding, kalite ve markalaşmanın önemini bilen bir yönetim anlayışına sahiptir ve faaliyet gösterdiği her alanda en iyi olmak için çalışır. Üründe ve hizmette kaliteden ödün vermeden sektörün öncü kurumlarından biri olmayı hedefler.

Kutlucan Holding, genç ve dinamik yapısı ile sektörün önde gelen kurumlarından biridir. Geleceğe giden yolda, geçmişten güç ve ders almanın öneminin bilinciyle ulusal değerlere bağlıdır; ailevi ve manevi değerlere sahip çıkar.

Kutlucan Holding’in özgünlüğü yaratıcı düşünceden ileri gelir ve problemleri fark etmeye, farklı düşünmeye, çözüm geliştirmeye ve yeni bilgiler üretmeye odaklı çalışmanın önemine inanır.

Kutlucan Holding, sektörde gerçekleşen değişimleri takip edip uyum sağlamayı, değişmesi gereken alışkanlıklarından kurtularak farklı anlayışlara açık olmayı ve mevcut sistemleri geliştirip iyileştirerek gelecekte de var olmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda işini bilinçli yapan, çevresini sorgulayan, çözüm bulan, üstün performans gösteren ve hedefleri doğrultusunda inisiyatif kullanabilen kişiler ile çalışır.

Kutlucan Holding, çalışanlarını en önemli değerlerinden biri olarak görür. Öğrenme, iyileştirme ve değişimin sürekliliğine inanarak yönetimde açık, tutarlı ve ulaşılabilir liderlik anlayışını benimser ve uygular. Grup odaklı çalışmalara önem verir ve faaliyetlerinde verilere dayalı, süreç odaklı yönetim anlayışını benimser.

Kutlucan Holding, başarının anahtarının verimli, disiplinli ve planlı olarak çalışmak olduğuna inanır. Takım ruhunun, ortak sinerjinin ve iletişimin gücüne inanır ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmaya özen gösterir.

Kutlucan Holding, ürün ve hizmetlerinin kalitesinin çalışanlarının kalitesiyle başladığına inanır. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü istihdam etmek, çalışanlarının yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, Kutlucan Holding’in devamlılığını sağlamak için seçtiği yoldur. Katılımcı, adil ve demokratik bir yönetime, kurumsallaşmanın gerekliliğini kavramış, öğrenen ve eleştiriye açık bir organizasyon sisteminin önemine inanır.

Kutlucan Holding, çalışanlarının sadakati, işin gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, organizasyon sisteminin korunması, geliştirilmesi ve kişilerin verimliliklerinin artırılmasına yardımcı olma konularında sorumluluklarını kabul eder ve kurumun kaynaklarını özenli ve etkin kullanarak optimum başarı için çalışır. Çalışanlar, yalnızca işini doğru yapıp yapmadığı ile değil, yarattığı fayda doğrultusunda değerlendirilir. Mesleki eğitim ve gelişime olanak tanır; başarıyı ödüllendirir.

Kutlucan Holding, turizm sektöründe farklılığını “Evrensel unsurlarla ticaret yapmak” ile özetlemektedir. Sektörün talep ve beklentilerini müşteri odaklı olarak tespit eder, ürün ve hizmetlerini buna göre belirler ve çeşitlendirir

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanishTurkish